Oferta Galeria

LISTA REFERENCYJNA

Wykaz ważniejszych robót z zakresu telekomunikacji, wykonanych przez PPU ERGOPOL Sp. z o.o.26.02.2013 - 31.12.2015 - "Budowa drogi publicznej - Drogowej Trasy Średnicowej Katowice - Gliwice, część "Zachód" - Odcinek G2 w Gliwicach: . Budowa drogi publicznej - Drogowej Trasy Średnicowej, część "Zachód" od km 0-245,29 do km 4+037,37, odcinek G2 (tj. część odcinka G2 od drogi krajowej nr 88 do ul. Baildona w Gliwicach) - " - kompleksowe wykonawstwo - przebudowa i budowa sieci teletechnicznej

Zlecający: DTŚ SA / EUROVIA POLSKA SA


26.02.2013 - 30.09.2015 - Budowa drogi publicznej - Drogowej Trasy Średnicowej Katowice - Gliwice, część "Zachód" od ul. Baildona w Gliwicach do terenu miasta Zabrze od km 4+037,37 do km 5+320,00 - Odcinek nr G2/4 od ul. Baildona do ul. Kujawskiej w Gliwicach PN/9/12/R" " - kompleksowe wykonawstwo - przebudowa i budowa sieci teletechnicznej

Zlecający: DTŚ SA / EUROVIA POLSKA SA


01.06.2012 - 31.03.2014 - "Budowa drogi publicznej DTŚ, od granicy z miastem Gliwice do Węzła de Gaulle'a w Zabrzu" - " - kompleksowe wykonawstwo - przebudowa i budowa sieci teletechnicznej

Zlecający: DTŚ SA / EUROVIA POLSKA SA


05.2012 - 12.2012 - "Przebudowa ulicy Kokota w Rudzie Śląskiej na odcinku od ulicy Gęsiej do granicy administracyjnej z miastem Zabrze" - wykonawstwo prac teletechnicznych

Zlecający: UM Ruda Śląska / Drogopol-ZW Sp.z o.o.
Wartość kontraktu: 49 680,57


01.07.2011- 31.12.2012 - Etap III przebudowy układu drogowego w rejonie Placu Szewczyka w ramach zadania inwestycyjnego p/n: "Przebudowa Strefy Śródmiejskiej Miasta Katowice" - przebudowa kanalizacji, kabli teletechnicznych miedzianych magistralnych i miejscowych oraz kabli światłowodowych

Zlecający: UM Katowice
Wartość kontraktu: 915 426,39


28.05.2010 - 28.09.2012 - "Budowa Bytomskiego Odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej - etap III." - przebudowa kanalizacji, kabli teletechnicznych miedzianych magistralnych i miejscowych oraz kabli światłowodowych

Zlecający: UM Bytom / EUROVIA POLSKA SA
Wartość kontraktu: 894 362,00


04.09.2009-15.12.2009 - Przygotowanie terenu dla inwestycji komercyjnych w rejonie Autostrady A4 i ul. Kochłowickiej w Katowicach – przebudowa sieci teletechnicznej

Zlecający: UM Katowice
Wartość kontraktu: 123.639,00


12.2008-03.2010 - Przebudowa kanalizacji, kabli teletechnicznych miedzianych magistralnych i miejscowych ,kabli TKD, oraz kabli światłowodowych w ramach budowy Drogowej Trasy Średnicowej w Katowicach kontrakt Nr Z1, Z2 w Zabrzu

Zlecający: BUDIMEX-DROMEX/DTŚ S.A.


09.2007-12.2007 - wykonawstwo robót teletechnicznych w ramach przebudowy DK 935 w Żorach – ul.Pszczyńska

Zlecający: : Eurovia Polska SA./UM Żory
Wartość kontraktu: 92.695,00


08.-09.2007 - Zakład zagospodarowania odpadów przy Częstochowskim Przeds.Komunalnym Sp.z o.o. w Sobuczynie – wykonawstwo towarzyszących prac teletechnicznych

Zlecający:Strabag S.A./
Wartość kontraktu: 60.000,00


08.2007-05.2008 - Przebudowa kanalizacji, kabli teletechnicznych miedzianych magistralnych i miejscowych oraz kabli światłowodowych w ramach modernizacji ulic: Francuska, Damrota w Katowicach

Zlecający: DROGOPOL-ZW./UM Katowice
Wartość kontraktu: 496.629,00


05-07.2007 - autostrada A-4 Katowice-Kraków –budowa przejazdów awaryjnych– wykonawstwo prac teletechnicznych

Zlecający: Budimex Dromex SA./Stalexport SA
Wartość kontraktu: 104.000,00


01.2007-04.2007 - wykonawstwo robót teletechnicznych w ramach przebudowy DK 935 w Żorach – etap II

Zlecający: NCC Polska./UM Żory
Wartość kontraktu: 58.046,00


09.2006-11.2007 - Przebudowa kanalizacji, kabli teletechnicznych miedzianych magistralnych i miejscowych, kabli TKD oraz kabli światłowodowych w ramach zadania p/n Rozbudowa węzła Murckowska w ciągu autostrady A-4 wraz z budową dróg dojazdowych

Zlecający: INTERCOR Sp.z o.o./ GDDKiA w Katowicach.
Wartość kontraktu: 768.184,00


10.2006-2008- Przebudowa kanalizacji, kabli teletechnicznych miedzianych magistralnych i miejscowych, kabli TKD oraz kabli światłowodowych w ramach budowy Drogowej Trasy Średnicowej w Katowicach - kontrakt nr R1, R2 w Rudzie Śląskiej

Zlecający: SKAŃSKA S.A./DTŚ S.A.
Wartość kontraktu: 3.021.067,00


2006- Przebudowa kanalizacji teletechnicznej i kabla światłowodowego w ramach budowy DTŚ Zachód - odcinek R2E

Zlecający: PBE ELBUD Katowice/DTŚ S.A.
Wartość kontraktu 290.000,00


2005-12.2007 - Przebudowa i zabezpieczenie sieci teletechnicznej w ramach przebudowy rynku w Czeladzi

Zlecający: ROGBUD Sp.z o.o./UM w Czeladzi
Wartość kontraktu 600.000,00


2005-2006 - Przebudowa i zabezpieczenie sieci teletechnicznej w ramach budowy łącznicy węzła Batorego z autostradą A-4 w Chorzowie

Zlecający: Strabag Sp.z o.o./GDDkiA od. Katowice
Wartość kontraktu 388.398,00


2003-2005 - Przebudowa kanalizacji, kabli teletechnicznych miedzianych magistralnych i miejscowych, kabli TKD oraz kabli światłowodowych w ramach budowy Drogowej Trasy Średnicowej w Katowicach - kontrakt nr 7; 8: (przebudowa katowickiego ronda); 8b

Zlecający: PRINŻ Holding S.A./DTŚ S.A.
Wartość kontraktu: 11.206.305,00


2005 - Realizacja prac teletechnicznych na ul. Chorzowskiej w Katowicach w ramach zadania pn. Makroniwelacja między ulicą Chorzowską oraz SCC

Zlecający: TRIGRANIT Nowe Centrum Sp. z o.o.
Wartość kontraktu: 444.000,00


2003-2005 - Przebudowa i zabezpieczenie kabli światłowodowych w ramach przebudowy obiektów mostowych i przejazdów awaryjnych na odcinku Katowice-Kraków autostrady A-4

Zlecający: PRINŻ Holding S.A.; PRINŻ Mosty/STALEXPORT Autostrada Małopolska S.A.
Wartość kontraktu 875.000,00


2003-2005 - Przebudowa i budowa urządzeń telekomunikacyjnych: kabli miejscowych, kabli TKD oraz kabli światłowodowych w ramach budowy drogi ekspresowej Bielsko-Biała-Cieszyn Odc. II Obwodnica Skoczowa

Zlecający: PRINŻ Holding S.A./GDDKiA
Wartość kontraktu: 663.000,00


2004 - Modernizacja kabla światłowodowego relacji GIG pl. Gwarków - Uniwersytet Śląski Wydz. Fizyki ul. Uniwersytecka w Katowicach

Zlecający: Centrum Komputerowe Politechniki Śląskiej, ul. Akademicka 16, Gliwice
Wartość kontraktu: 53.650,00


2002-2004 - Budowa, przebudowa kanalizacji teletechnicznej, kabli magistralnych i rozdzielczych, dalekosiężnych i światłowodowych w ramach budowy autostrady A-4 na odcinku: Węzeł Batory - Węzeł Wirek

Zlecający: PRINŻ Holding S.A. GDDKiA
Wartość kontraktu: 2.592.625,00


2002-2003 - Przebudowa kanalizacji i kabli teletechnicznych miedzianych i światłowodowych w ramach budowy Drogowej Trasy Średnicowej w Katowicach - kontrakt Nr 5; 6.

Zlecający: PRINŻ Holding S.A./ DTŚ S.A.
Wartość kontraktu: 5.896.000,00


2002-2003 - Przebudowa i budowa kabli teletechnicznych w ramach budowy ul. Bohaterów Monte Cassino w Katowicach

Zlecający: PRINŻ Holding S.A./UM Katowice
Wartość kontraktu: 749.000,00


2002 - Przekładka sieci teletechnicznej w ramach przebudowy urządzeń uzbrojenia terenu pod torami tramwajowymi i jezdnią w ul. Gliwickiej w Katowicach

Zlecający: TRAMWAJE ŚL.
Wartość kontraktu: 122.853,00


2002 - Przebudowa kanalizacji i kabli teletechnicznych miedzianych i światłowodowych, kolidujących z trasą budowy kolektora Wełnowiecki II w ramach kontraktu 7S

Zlecający: HYDROBUDOWA Śląsk/ DTŚ S.A.
Wartość kontraktu: 300.000,00


2001-2002 - Budowa kanalizacji i sieci rozdzielczej dla obiektu CS KuĽnia Raciborska OT Rybnik w ramach zadania inwestycyjnego: Modernizacja i rozbudowa sieci telekomunikacyjnej obszar w Rybniku

Zlecający: TP S.A. Rybnik
Wartość kontraktu: 461.000,00


2000-2002 - Przebudowa kanalizacji teletechnicznej i kabli teletechnicznych miejscowych oraz kabli TKD w związku z przebudową ul. Bocheńskiego w Katowicach

Zlecający: PRINŻ Holding S.A./UM Katowice
Wartość kontraktu: 2.712.000,00


1999-2002 - Budowa, przebudowa kanalizacji teletechnicznej, kabli magistralnych i rozdzielczych, dalekosiężnych i światłowodowych w ramach budowy autostrady A-4 Węzeł Mikołowska - Węzeł Batory

Zlecający: PRINŻ SA. Holding/GDDKiA
Wartość kontraktu: 4.360.000,00


2000-2002 - Przebudowa kabli teletechnicznych miedzianych i światłowodowych w obrębie ul. Armii Krajowej w Katowicach w ramach budowy bezkolizyjnego skrzyżowania ul. Armii Krajowej z torami PKP w rejonie stacji kolejowej Katowice-Piotrowice

Zlecający: PRINŻ S.A. Holding/UM Katowice
Wartość kontraktu: 1.145.327,00


2001 - Budowa światłowodu dla podłączenia firmy Viessman do sieci Netii

Zlecający: Netia Telekom Silesia S.A.
Wartość kontraktu: 99.000,00


2001 - Budowa kanalizacji CMG Radzionków oraz sieci rozdzielczej dla szaf R02A, R04A, R05A, R03B, R01C, R03C, CMG Radzionków w ramach zadania inwestycyjnego Rozbudowa central w OT Katowice Bytom

Zlecający: TP S.A.
Wartość kontraktu: 328.000,00


2001 - Przebudowa sieci teletechnicznej kabli miejscowych i dalekosiężnych na terenie Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach

Zlecający: Akademia Wychowania Fizycznego
Wartość kontraktu: 351.000,00


2000-2001 - Przebudowa kabli teletechnicznych miedzianych i światłowodowych w ramach budowy Drogowej Trasy Średnicowej w Katowicach - kontrakt nr 4

Zlecający: PRINŻ S.A.Holding/ DTŚ S.A.
Wartość kontraktu: 1.244.342,00


2001 - Budowa sieci rozdzielczej w obrębie szafy 1A i 1B dla WMC Łabędy w Gliwicach w ramach zadania inwestycyjnego Rozbudowa central w OT Gliwice

Zlecający: TP S.A.
Wartość kontraktu: 184.000,00


2000 - Budowa kanalizacji teletechnicznej z rur HDPE Fi 40 dla kabla światłowodowego wzdłuż autostrady A-4 na odcinku Katowice-Balice dł. 8 km

Zlecający: PRINŻ S.A.Holding/ STALEXPORT
Wartość kontraktu: 527.000,00


2000 - Przebudowa kabli teletechnicznych miedzianych i światłowodowych w ramach budowy Drogowej Trasy Średnicowej w Chorzowie Batorym - kontrakt nr 2

Zlecający: PRINŻ S.A. Holding/DTŚ S.A.
Wartość kontraktu: 468.000,00


2000 - Budowa telefonicznej sieci kablowej w Katowicach w obrębie RAIU 2 o pojemności 900 linii centralowych

Zlecający: Netia Telekom Silesia S.A.
Wartość kontraktu: 681.000,00


2000 - Budowa sieci magistralnej, rozdzielczej i abonenckiej w Sosnowcu RSU 3

Zlecający: Netia Telekom Silesia S.A.
Wartość kontraktu: 1.011.000,00


1999-2000 - Budowa sieci magistralnej, rozdzielczej i abonenckiej w Sosnowcu RSU 2 wraz z budową kabli światłowodowych pomiędzy RSU1-RSU2

Zlecający: TP S.A.
Wartość kontraktu: 1.080.000,00


1999-2000 - Budowa sieci magistralnej, rozdzielczej i abonenckiej w Brzeszczach

Zlecający: Netia Telekom Silesia S.A.


1999 - Budowa sieci magistralnej i rozdzielczej w Boguszowicach

Zlecający: TP S.A.


1999 - Budowa sieci magistralnej i rozdzielczej WMC Maciejów oraz WMC Janek

Zlecający: TP S.A.


1999 - Remont kabli magistralnych i rozdzielczych w Gliwicach - os. Obrońców Pokoju

Zlecający: TP S.A.


1997-98 - Przebudowa kabli dalekosiężnych i kanalizacji teletechnicznej, miedzianych kabli telekomunikacyjnych oraz światłowodów w ramach budowy autostrady A-4 oraz w związku z budową Centrum Handlowego GEANT CASINO

Zlecający: PRINŻ S.A. Holding


1997 - Budowa sieci miejscowej CS Andrychów, CS Radziechowy

Zlecający: TP S.A.


1997 - Budowa sieci miejscowej CS Brzeszcze

Zlecający: TP S.A.


1996-97 - Budowa sieci miejscowej CS Leszczyny

Zlecający: TP S.A.


1996-97 - Budowa sieci miejscowej CS Bełk i CS Dębieńsko

Zlecający: TP S.A.


1996-97 - Budowa kanalizacji kablowej magistralnej dla CS Chorzów Gwarecka

Zlecający: TP S.A.


1997 - Budowa kanalizacji kablowej magistralnej dla CS Halemba

Zlecający: TP S.A.


1997-98 - Budowa sieci miejscowej CS Chorzów Śródmieście

Zlecający: TP S.A.


1996-98 - Budowa sieci miejscowej CS Łęknice, CS Mydlice I, CS Morcinek

Zlecający: TP S.A.


1995-96 - Budowa i rozbudowa sieci magistralnej i rozdzielczej w Kluczach, Osieku i Ryczówku

Zlecający: TP S.A.


1995 - Budowa sieci magistralnej i rozdzielczej w Rudach Raciborskich, Brzeziu i Chałupkach oraz budowa linii światłowodowej relacji KuĽnia Raciborska-Rudy Raciborskie

Zlecający: TP S.A.


1994 - Budowa sieci magistralnej i rozdzielczej w Pszczynie, Piasku, Jankowicach i Radostowicach

Zlecający: TP S.A.


1994 - Przebudowa kabla dalekosiężnego w Katowicach Giszowcu w związku z budową autostrady A-4

Zlecający: PRINŻ S.A. Holding


1993 - Remonty sieci kablowych w Tychach

Zlecający: TP S.A.


1993 - Rozbudowa sieci magistralnej i rozdzielczej w Pyskowicach

Zlecający: TP S.A.


1993 - Budowa sieci magistralnej i rozdzielczej w Lublińcu-Lubecku

Zlecający: TP S.A.


1993 - Budowa sieci magistralnej i rozdzielczej oraz międzycentralowej w Bieruniu Starym

Zlecający: TP S.A.


1992-93 - Rozbudowa sieci magistralnej i rozdzielczej w Częstochowie Śródmieściu

Zlecający: TP S.A.


1992-93 - Budowa sieci magistralnej i rozdzielczej w Bytomiu-Miechowicach

Zlecający: TP S.A.


1992 - Budowa sieci rozdzielczej w Radzionkowie

Zlecający: TP S.A.


1991 - Sieć magistralna i rozdzielcza oraz budowa kabla międzycentralowego, pupinizowanego, w Piekarach Śl.

Zlecający: TP S.A.


1991 - Rozbudowa sieci teletechnicznej zakładowej dla Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Zlecający: TP S.A.


1991 - Budowa kabla dalekosiężnego relacji Mysłowice-Dziećkowice dla ujęcia wodnego w Dziećkowicach

Zlecający: GPWiKStrona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityk± Plików Cookies. Możesz okreś¶lić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przegl±darce.

Strona główna  |  O firmie  |  Oferta  |  Galeria  |  Referencje  |  Oferta  |  Kontakt

copyright © 2006, Ergopol Sp. z o.o.