Oferta Galeria

LISTA REFERENCYJNA

Wykaz ważniejszych prac kanalizacyjnych i inżynieryjnych wykonanych przez PPU "Ergopol" Sp. z o.o.01.05.2013 – 30.09.2013 - „Rozbudowa Placu Poboru Opłat w Brzęczkowicach w ciągu Autostrady A-4 w km 351+660 ” dla: Pavimental Polska Sp.z o.o.


15.07.2012 – 27.02.2013 –„Modernizacja sieci wodociągowej w ul.Styczniowej w Katowicach” na zlecenie : Katowickie Wodociągi SA (300 374,04 PLN netto)


12.2011 – 31.03.2014 - Budowa Kolektora Bolina – II częśść, Zadanie 2


07.2011 - 31.12.2012 - "Przebudowa Węzła Wschodniego w rejonie ulic: Pocztowa, Dworcowa, ¦w.Jana (zad.7-9); Przebudowa ul.Słowackego od skrzyżowania z ul. Mikołowską do skrzyżowania z ul.3-go Maja (zad.1-3) oraz Przebudowa ul.Kochanowskiego pod wiaduktem kolejowym (zakres C)",( 4 059 962, 55 PLN netto )


05.2011 - 10.2011 - budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach zadania p/n: "Modernizacja odwodnienia autostrady A4 w Balicach km 398+700 - 401+100" ( 2 269 977,33 PLN netto)


12.2010 - Budowa kolektorów kanalizacyjnych S-3 II etap kolektora sanitarnego wzdłuż Rowu Podleskiego wraz ze wszystkimi odgałęzieniami na odcinku od ul. Kaczeńców do ul. Armii Krajowej w Katowicach Podlesiu - Część VIII - REJON ULICY KAROLA STABIKA ( 3 234 689,48 PLN netto )


10.2010 - 30.09.2012 - "Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków Gigablok w Katowicach" - Część 2 - Projekt II (9 854 366,82 PLN netto)


16.08.2010-15.09.2011 - "Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe dla Os.Bażantów w Katowicach - II etap. Układ drogowy w rej.ul.Bażantów - Zabłockiego - odcinki II, III, 2B" - budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem ulic, kanalizacja sanitarna ze studniami przyłączeniowymi poza pasem drogowym, sieć wodociągowa, ( 1 732 553, 31 PLN netto )


05.2010 -06.2012 - "Budowa Bytomskiego Odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej - etap III." - budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem ulic, kanalizacja sanitarnej oraz sieci wodociągowej, ( 9 503 772, 57 PLN netto )


20.01.2010- 15.04.2011 - Wymiana sieci wodociągowej na terenie ¦ląskiego Wesołego Miasteczka w Chorzowie - przebudowa wodociągu - dla ¦ląskiego Wesołego Miasteczka w Chorzowie (620 199,64 PLN netto)


09.2009-01.2010 - Przygotowanie terenu dla inwestycji komercyjnych w rejonie Autostrady A4 i ul.Kochłowickiej w Katowicach - przebudowa sieci kanalizacyjnej - dla UM Katowice


01.2008-03.2010 - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zabrze w ramach kontraktu Nr2 - wykonastwo prac w zakresie kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz robót drogowych - członek konsorcjum firm, lider: Strabag SA


12.10.2007 – 16.10.2007 – wykonanie przewiertu sterowanego rurami PE Dz 250mm 2x30,0 m pod torami PKP w rej.Doliny Trzech Stawów w Katowicach (21 940, 00 PLN netto)


10.2007-12.2009 - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zabrze w ramach kontraktu Nr4 - wykonastwo prac w zakresie kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz robót drogowych dla firmy Strabag SA


08.2007-09.2009- zakład zagospodarowania odpadów przy Częstochowskim Przeds. Komunalnym Sp z o.o. w Sobuczynie - wykonastwo prac: kanalizacja deszczowa, sanitarna, wodociąg oraz roboty drogowe dla firmy Strabag SA


05.2007-09.2007 - autostada A-4 Katowice-Kraków - budowa przejazdów awaryjnych - wykonastwo prac kompleksowo dla firmy Budimex SA/Stalexport SA


02.2007-05.2007 - przebudowa DK Nr 88 na odcinku od węzła obwodnicy Gliwic (rejon cmentarza centralnego) do węzła "Kleszczów" z autostradą A-4 - wykonastwo przepustów dl NCC Roads Polska Sp z o.o.


01.2007-04.2007 - autostrada A-4 Katowice-Kraków Obiekt Mostowy Nr 49 Frywałd-Krzeszowice - wykonawstwo prac kanalizacyjnych dla firmy Prinżbud/Stalexport SA


2006 - przewierty pod DK46 w Dobrodzieniu oraz DK 78w Siewierzu dla Kryza Plast


2005r/2006 - budowa Miejsc Obsługi Podróżnych Wirek i Halemba przy autostradzie A-4 w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu dla NCC Roads Polska Sp.z o.o.


2006 - wykonanie przewiertu pod autostradą A-4 w celu zasilania oświetlenia na budowie łącznicy węzła Batorego z autostradą A- 4 w Chorzowie dla Strabag Sp.z o.o.


2006 - budowa Drogowej Trasy ¦rednicowej - odcinki R1 , R2 w zakresie kompleksowej budowy Zaplecza Zamawiającego dla Skanska S.A. Warszawa


2006 - budowa Drogowej Trasy ¦rednicowej - odcinki R1 , R2 w zakresie budowy wodociągu , kanalizacji oraz robót ziemnych dla Zaplecza Technicznego oraz odgałęzień wodociągu do obiektów mostowyc dla Skanska S.A. Warszawa


2005 / 2006 - modernizacja ul.Konopnickiej w Oświęcimiu - budowa wiaduktu pod linią kolejową Oświęcim - Kraków w zakresie robót kanalizacyjnych dla IMB Podbeskidzie Sp.z o.o.


2005 -budowa mostu nad rzeką Kłodnicą wraz z przebudową ul.Panewnickiej i Baildona w Gliwicach dla NCC INDUSTRI Polska Sp.z o.o.


2005 / 2006 - budowa Łącznicy węzła Batorego z autostradą A-4 w Chorzowie - kanalizacja deszczowa dla Strabag Sp.z o.o.


2005 - budowa Miejsc Obsługi Podróżnych przy autostradzie A-4 w zakresie robót kanalizacyjnych , wodociągowych oraz przewiertowych w miejscowościach Góra ¦w. Anny , Wysoka , Chechło , Proboszczowice dla PRInż Holding S.A. "NCC INDUSTRI "


2005 - przebudowa ul.¦ciegiennego w Katowicach w zakresie przebudowy odwodnienia , budowy kanalizacji deszczowej dla PBD "DROGOPOL-ZW" Sp.z o.o.


2005 - budowa dróg ul.Transportowa i ul. Nowa oraz sieci wodociągowej fi 160 z przyłączami w Ożarowicach dla WPRD Sp.z o.o. w Katowicach


2004 - budowa Drogowej Trasy ¦rednicowej kontrakt nr7, nr8 dla PRInż Holding S.A.


2004 - remont DK1 na odcinku Zabijak - Podwarpie w zakresie przewiertów pod DK 1 oraz kanalizacji deszczowej dla NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS


2003-2004 - przejścia pod drogami metodą bezwykopową w ramach budowy DT¦ (RS Ø 813/12 - 131,5 m, RS Ø 711/11 - 159 m, Ø 610/11 - 164,5 m, Ø 508/10 - 9 m, Ø 323 - 12 m) dla PRInż Holding SA


2003-2004 - przejścia pod drogami metodą bezwykopową dla robót energetycznych (RS Ø 610 - 63 m) dla PPHU "MAKRA" Sp. z o.o.


2003-2004 - przejścia pod drogami metodą bezwykopową dla robót energetycznych (RS Ø 610 - 63 m) dla PPHU "MAKRA" Sp. z o.o.


2003-2004 - przejścia pod drogami metodą bezwykopową dla kanalizacji deszczowej w Wieliczce (RS Ø 610 - 101,9 m, Ø 508 - 77 m, Ø 273 - 293 m) dla PRInż Holding S.A.


2003 - przejścia pod drogami metodą bezwykopową w ramach budowy autostrady A4 (RS Ø 406 - 33 m, Ø 355 - 46 m, Ø 273 - 259 m, PE 110 - 48 m) dla PRInż Holding S.A.


2003 - przejścia pod drogami metoda bezwykopową w ramach budowy obwodnicy Skoczowa (RS Ø 323 - 54 m, Ø 273 - 142 m, PE 125 - 48 m) dla PRInż Holding S.A.


2003 - przejścia pod drogami metodą bezwykopową dla kanalizacji gazowej (RS Ø 450 - 22 m) dla Ekobud Katowice


2003 - przejścia pod drogami metodą bezwykopową dla kanalizacji sanitarnej (RS Ø 273 - 17 m) dla Dom-Bruk z siedzibą w Starym Wiśniczu


2003 - przejścia pod drogami metodą bezwykopową w ramach budowy ulicy Monte Cassino w Katowicach (RS Ø 273 - 42 m, PE 110 - 18 m) dla PRInż Holding S.A.


2002 - kompleksowe wykonanie zaplecza budowy autostrady A4 na odcinku Węzeł Wirek - Węzeł Batorego (prace teletechniczne, elektroenergetyczne, oświetleniowe, wodno-kanalizacyjne, wykopy wraz z odwozem 900 m3 ziemi)


2002 - prace ziemne i żelbetowe wykonywane w ramach prac związanych z budową nowej hali w Siemianowicach ¦ląskich, wykopy wraz z odwozem gruntu (dla HUHTAMAKI VAN LEER POLARCUP POLSKA Ltd. Sp. z o.o.)


2001 - prace żelbetowe - 500 m3 - wykonane w ramach prac związanych z odbudową hali "Feniks" w Siemianowicach ¦ląskich, wykopy wraz z odwozem gruntu (dla HUHTAMAKI VAN LEER POLARCUP POLSKA Ltd. Sp. z o.o.)


2001 - prace wyburzeniowe - 493 m3 - wykonane w ramach prac związanych z odbudową hali "Feniks" w Siemianowicach ¦ląskich, wykopy wraz z odwozem gruntu (dla HUHTAMAKI VAN LEER POLARCUP POLSKA Ltd. Sp. z o.o.)


2001 - prace ziemne (wykopy 3141 m3) wykonane w ramach prac związanych z odbudową hali "Feniks" w Siemianowicach ¦ląskich (dla HUHTAMAKI VAN LEER POLARCUP POLSKA Ltd. Sp. z o.o.)


2000 - przejścia pod drogami metodą bezwykopową dla odprowadzenia wód deszczowych z pasa środkowego do rowów przydrożnych na odcinku Tychy-Pszczyna Drogi Nr 1 Gdańsk-Cieszyn (PE Ø 160 - 678 m) dla ILBAU Polska z siedzibą w Katowicach


2000 - ogół prac ziemnych związanych z rekultywacją, humusowaniem i obsianiem trawą pasów rozdziału wzdłuż autostrady A4 na odcinku Katowice-Balice dł. 14 km


1999 - prace ziemne przy budowie Stacji Uzdatniania ¦cieków w EC Katowice, wykopy wraz z odwozem ziemi 2418 m3 (dla ZENON SYSTEM Kft. z siedzibą na Węgrzech)


1999 - przejście pod drogami metodą bezwykopową dla kanalizacji ogólnospławnej w Siemianowicach (RS Ø 508 - 52 m) dla Firmy Usługowo-Handlowo-Produkcyjnej "KOW-BUD" z siedzibą w Mysłowicach


1999 - przejście pod drogami metodą bezwykopową dla kanalizacji ogólnospławnej i sieci wodociągowej (RS Ø 508 - 33 m, Ø 168 - 35 m) dla PBH "ARKOP" S.C. z siedzibą we Wrocławiu


1999 - przejście pod drogami metodą bezwykopową dla budowy rurociągu tłocznego w Opolu (RS Ø 457 - 33 m, 355 - 244 m) dla Przedsiębiorstwa Budownictwa Inżynieryjnego "WPBK" z siedzibą w Opolu


1999 - przejście pod drogami metodą bezwykopową dla kanalizacji teletechnicznej w ramach budowy Węzła Mysłowice na autostradzie A4 Katowice-Kraków (RS FI 273 - 34 m) dla ¦ląskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A. z siedzibą w Mikołowie


1993 - kompleksowa wycinka terenów leśnych, układanie magistrali rurociągu wody pitnej z Dziećkowic, roboty rekultywacyjne terenu (dla Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji)


1993 - odwadnianie płyty boiska oraz założenie trawników


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityk± Plików Cookies. Możesz okreś¶lić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przegl±darce.

Strona główna  |  O firmie  |  Oferta  |  Galeria  |  Referencje  |  Oferta  |  Kontakt

copyright © 2006, Ergopol Sp. z o.o.